عادتهای عجیب سوپر جونیور  در موقع خواب

Leeteuk
رهبر، گروه  موقع خواب لحاف رو به خود می پیجد ، تنها چهره اش را در خارج نشان داد ه میشود  و اغلب مردم این تصور میکنن که او بیمار است! با این حال، رهبر ما مشکل کمر،دارد و بخاطر همین خود رو می  می پیجاند و همچنین ترس از سرقت نیمه شب است؟
HeeChul

به طور معمول ، HeeChul بسیار شدید  پرحرف است ولی زمانی که او خواب است ، او بسیار ساکت است. اگر چه ،عادت عجیبی که دارد کسی که پیشش میخوابه زود متوجه میشه . حتی اگر فرد دیگری کنار تخت او بشیند  او متوجه خواهد شد البته در خواب زیبایی اش عمیق است،
YeSung

  زمانی که در  خواب است چهره اش  عصبانی یا تهدید و یا عجیب و غریب از حالات صورت او  است. او واقعا یک فرد عجیب و غریب! اما این همان چیزی است که که او را زیبا می کند :
SungMin

طبق معمول، همیشه که این نگاهش مثل  ناز فرشته است  اما در واقع او یک انسان بسیار سرد است، وقتی که او به  خواب میرود خیلی باحال میشه ! اگرچه در کنار مردم بسیار پر و سر صداس ولی موقع  مانند یک نوزاد است
EunHyuk

یک بار ، مردم گمان می کنند که او نمی داندچگونه به استفاده از بینی خود را به تنفس  میکند زیرا او همیشه با دهان  باز میخوابد و چیز جالبش اینه همیشه لباس خوابش رو فشار میده اگه اطراف تختش نگاه کنید میبینید دکمه های لباس خوابش به اطراف تخت پرتاب شده
Donghae

 دونگه موقع خوابیدن نگاه  صلح آمیزی دارد و همچنین باید  یک اخم، و  چشم او خواهد شد در حال حرکت در اطراف
 خب ، ما نمی دانیم که آیا او خواب است یا نه.
SiWon

 اکثرا بسیاری از مردم خیلی دوست دارن با او بخوابد یه جوری بهشون ارامش میده موقعی سیون تو خوابگاه بود همه به سیوون اصرار میکردن که با ما بخواب
RyeoWook

 وقتی که او خواب است،انگار که بیهوش میشه لباس خوابش از ابریشم هست
KyuHyun

  عادت عجیبی که دارد قبل خواب با Leeteuk مشغول بازیهای الکترونیکی هست  .و همیشه موقع خوابیدن
از یک سمت به سمت دیگر هی تکان میخوره
ShinDong

  قبل خواب فقط میخوره همین طور که میدانید چاق هست معمولا کج میخوابه
KiBum

  بعنوان بچه خوب شناخته شده او همیشه کنار هیچول بودن رو خیلی دوست داره دارای لبخند زیباست موقع خوابیدن همیشه لبخند دارد